O autorce......


Jmenuje se Lenka Seidlová.

Narodila se v roce 1971 v Praze.

Navštěvovala LŠU, obor loutky.

Vystudovala Střední ekonomickou školu, obor všeobecná ekonomika.

Podniká v oboru účetnictví.

23letou dceru Terezu.

Žije s přítelem v Počátkách.

Měla 4 roky kamenný obchod s vlastní tvorbou v Pelhřimově.

Pořádá kreativní kurzy.

Cestuje, nejraději po západní a jižní Evropě.

Inspiruje se Toskánskem a francouzskou Provence.

Obdivuje italskou renesanci.

Čte nejraději žánr historická detektivka.

Je certifikovaný genealog.

Sestavila rodokmeny svojí rodiny, nejstarší sahá do roku 1690.

Sní o tom, že jednou napíše historický román, vycházející ze života jejich předků, podložený genealogickým bádáním.

Věří čínské medicíně.